Aktualności


1.06.2011

Szlakiem dolnośląskich cystersów
25 maja uczestnicy projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” uczestniczyli w wycieczce „Śladami dolnośląskich cystersów”. Wcześniej jednak uczniowie zwiedzili także i inne miejscowości regionu z ich najcenniejszymi zabytkami. Pierwszym przystankiem w naszej podróży była Niemcza - miasto, którego nazwa wywodzi się prawdopodobnie od starosłowiańskiego słowa Niemiec oznaczającego osobę obcą. Wg zasłyszanej przez nas legendy Niemcza została odbudowana przez Niemców – osoby spoza grodu. Przypomniana została nam również historia zwycięskiej bitwy z 1017 roku, kiedy to za panowania Bolesława Chrobrego odparto najazd zbrojny cesarza niemieckiego Henryka II wraz z oddziałami czeskimi i luteckimi. Zwiedziliśmy najważniejsze zabytki miasta: basztę "Bramy Górnej", Kościół pw. św. Wojciecha, Kościół p.w św. Piotra i Pawła, podziwialiśmy krzyż pokutny, a także pozostałości murów obronnych i położony na wyniosłym północnym zboczu wzniesienia zamek.Następnie udaliśmy się do Ząbkowic Śląskich – miasta, które od momentu założenia w II połowie XIII w. aż do 1945 r. nosiło nazwę Frankenstein. Nazwę tę „przywieźli” prawdopodobnie ze sobą pierwsi osadnicy - założyciele miasta, pochodzący z Frankonii - z krainy historycznej Niemiec nad środkowym Renem. Uczniowie poznali historię wyjaśniającą nazwę miejscowości oraz usłyszeli mrożącą krew w żyłach historię z 1606 roku dotyczącą zbrodniczej i rabunkowej działalność szajki miejscowych grabarzy ich pomocników. Później poznaliśmy historię ząbkowickiego zamku, którego ruiny istnieją do dziś. Sam zamek został wzniesiony prawie w tym samym miejscu, w którym znajdował się zamek piastowski, wzniesiony około 1290 roku przez księcia Bolka I Świdnicko – Ziębickiego. Z zainteresowaniem słuchaliśmy też legend „O złotym kluczyku i smoku z ząbkowickiego zamku” oraz „Skarbie na ząbkowickim zamku”. Zwiedziliśmy też ratusz, który jest już szóstą budowlą, powstałą w tym miejscu od czasu założenia miasta. Poznaliśmy historię obrazu Michaela Willmanna „Obnażenie z szat” i usłyszeliśmy kolejną legendę, tym razem o ząbkowickim kacie.
Największą atrakcją w Ząbkowicach Śląskich była jednak Krzywa Wieża. Do dziś nie można z całą pewnością stwierdzić, kiedy dokładnie powstała Krzywa Wieża ani w jakim celu ją zbudowano. Sprawdziliśmy: obecnie odchylenie wieży od pionu wynosi 2,14 m. Poznaliśmy kilka hipotez na temat „krzywości” wieży. Przekonała nas najbardziej ta o trzęsieniu ziemi, które kilkakrotnie nękały te tereny.

Po obiedzie udaliśmy się do Henrykowa, wsi nad rzeką Oławą u zachodniego podnóża Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, około 55 km na południe od Wrocławia. To tu w 1222 roku powstała tu fundacja cysterska dokonana przez kanonika Mikołaja, notariusza wrocławskiego księcia Henryka Brodatego - za jego zgodą i z określenia formalnego fundatora w osobie książęcego syna Henryka II Pobożnego. W 1227 roku przybyli tu pierwsi zakonnicy z Lubiąża. Zwiedziliśmy to, co zostało z dawnych czasów: XIII wieczny kościół Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela, rozbudowany w XIV, XVII i XVIII wieku o barokowym wystroju wnętrz , barokowy klasztor z XVII wieku (obecnie filia Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu) z klasztorem do którego przylegają: tarasowy ogród włoski z XIX wieku i ogród opacki z XVIII wieku. Zwiedziliśmy też oranżerię z XVIII wieku oraz park krajobrazowy z licznymi pomnikami przyrody. Musieliśmy też zobaczyć fragmenty muru obronnego z XVII wieku z barokowymi bramami: Dolną z roku 1790 i Górną z roku 1701, a także sprawdzić, gdzie powstała słynna "Księga Henrykowska", zawierająca m.in. pierwsze zdanie w języku polskim "day ut ia pobrusam, a ti poziwai" ("daj ja pomielę, a ty odpocznij").
Opiekunami wycieczki byli: Joanna Kafel-Szymańska, Halina Lau, Agnieszka Gołębiewska i Bartosz Olszewski
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
29-04-2011
Żegnajcie Maturzyści...
W dniu 29 kwietnia 2011 odbyło się w naszej szkole uroczyste pożegnanie uczniów klasy IV Technikum Architektury Krajobrazu. Po czterech latach nauki, uczniowie opuszczają mury naszej szkoły i ruszają w świat zgłębiać tajniki wymarzonych profesji. Część z nich podejmie dalszą naukę, a niektórzy wyruszą podbijać rynki pracy polskie bądź zagraniczne.

Uroczystość pożegnania odbyła się na sali gimnastycznej naszej szkoły razem z uroczystością obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja.

Po wysłuchaniu krótkiej historii tego święta, wierszy i pieśni patriotycznych, dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy, panią mgr Małgorzatą Kowal – Kowalczyk, wręczyli abiturientom świadectwa ukończenia szkoły. Część uczniów otrzymała nagrody za osiągnięcia podczas czterech lat pobytu w naszej szkole.

Po uroczystym przekazaniu sztandaru uczniom klasy III technikum nastąpiła część artystyczna przygotowana przez klasę trzecią technikum. Podczas ,,Gali wręczenia Reymontów`2011’’ nasi odchodzący uczniowie zostali pożegnani humorystycznymi nominacjami oraz symbolicznymi upominkami.
Uczniowie klasy IV podziękowali Dyrekcji szkoły, wszystkim nauczycielom i wychowawcy za cierpliwość i trud włożony w ich edukację, a wyrazem tego było przemówienie wygłoszone przez ucznia klasy IV, Mateusza Stańczyka i kwiaty jako wyraz podziękowania . Apel uświetnił występ artystyczny zespołu prowadzonego przez panią mgr Halinę Lau.


18-04-2011
XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętnoći Rolniczych
15 kwietnia 2011 w Zespole Szkół Rolniczych w Żłobiźnie odbyła się XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W Olimpiadzie wzięło udział 119 uczniów z 27 szkół. Uczestnicy startowali w sześciu blokach tematycznych: agrobiznes , żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa oraz atchitektura krajobrazu. O godzinie 9.00 odbył się egzamin pisemny natomiast później uczestnicy zmagali się z zadaniami praktycznymi. Wyniki współzawodnictwa oraz arkusze z zadaniami z tegorocznej olimpiady prezentujemy poniżej. WYNIKI XXXV OWiUR
ARKUSZ BLOK AGROBIZNES
ARKUSZ BLOK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ARKUSZ BLOK MECHANIZACJA ROLNICTWA
ARKUSZ BLOK PRODUKCJA ROŚLINNA
ARKUSZ BLOK PRODUKCJA ZWIERZĘCA
ARKUSZ BLOK ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I GOSPODARSTWO DOMOWE
Jury eliminacji okręgowych XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
BLOK: MECHANIZACJA ROLNICTWA
1. prof. dr hab. Zygmunt Owsiak
2. dr inż. Jarosław Czarnecki
3. mgr inż. Marek Brennensthul
BLOK: AGROBIZNES
1. dr inż. Tomasz Szuk
2. dr inż. Sylwester Wawrzyniak
BLOK: PRODUKCJA ROŚLINNA
1. dr hab. inż. Wiesław Wojciechowski
2. dr inż. Piotr Kuc
BLOK: PRODUKCJA ZWIERZĘCA
1. dr hab. inż. Marian Kuczaj
2. mgr inż. Anna Wieliczko
BLOK: ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I GOSPODARSTWO DOMOWE
1. prof. dr hab. Anna Pęksa
2. dr inż. Elżbieta Rytel
3. mgr inż. Ewa Płuciennik
BLOK: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
1. dr inż. Ewa Walter
2. dr inż. Piotr Gołuch
3. mgr inż. Anna Pochwała15-04-2011
Wycieczka do Wrocławia i Aquaparku.
W piątek, 15 kwietnia po zakończonych egzaminach gimnazjalnych, 45 uczestników projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” udało się na wycieczkę do Wrocławia i Aquaparku w Polkowicach. więcej>>


20-03-2011
W piątek, 18 marca o godz. 8:00, klasa maturalna IV technikum architektury krajobrazu udała się ma dwudniową wycieczkę do Częstochowy, aby podziękować za cztery lata nauki i jednocześnie poprosić o duchową pomoc w zbliżającej się maturze. Po zwiedzeniu Sanktuarium w Częstochowie dalszym celem wycieczki był Kraków. Uczniowie zwiedzili krakowski rynek, gdzie mieli możliwość zobaczenia m.in. Sukiennic i Kościoła Mariackiego. Po wspólnej kolacji spędzili noc u ojców Pijarów. Następny dzień maturzyści rozpoczęli od mszy świętej w Łagiewnikach, którą celebrował ksiądz Michał Olszański. Kolejnym celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Auschwitz-Birkenau, w drodze do Oświęcimia dodatkowa przerwa odbyła się jeszcze w Wadowicach na papieskie kremówki. Pełni wrażeń, szczęśliwi i zadowoleni maturzyści wrócili z wycieczki, zorganizowanej przez ks. M. Olszańskiego, p. M. Kowal-Kowalczyk, p. K. Borkowską, do Brzegu w godzinach wieczornych.

14-03-2011
Olimpiada Młodych Producentów Rolnych
W dniach 10 - 11 marca 2011 odbył się Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w Kielcach. Wśród 73 osób z całej Polski był uczeń naszej szkoły Paweł Bider. W tym samym czasie odbywały się w Kielcach targi AGROTECH. Na targach prezentowano nowoczesne technologie do produkcji rolnej. Paweł miał możliwość zapoznać się z prezentowanymi na targach osiągnięciami techniki rolniczej. Paweł zdobył doświadczenie i nawiązał kontakty z innymi młodymi rolnikami i firmami działającymi w branży rolniczej. Wykorzysta to w podnoszeniu rentowności i efektywności prowadzonego samodzielnie gospodarstwa rolnego.
Paweł, gratulujemy!!!


11-03-2011
KURS FLORYSTYCZNY
W ramach projektu „Nakręć się na przyszłość” w terminie od 14 do 19 lutego 2011 i 10-11 marca 2011 w naszej szkole odbył się kurs florystyczny dla 30 uczestników projektu z klas II, III i IV Technikum Architektury Krajobrazu. Kurs prowadziła Poznańska Szkoła Florystyczna. 11 marca odbył się egzamin zakończony wystawą prac uczestników kursu. Na wystawę zaprosiliśmy przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Brzegu, lokalnych przedsiębiorców, rodziców i mieszkańców wsi Żłobizna. Kurs pozwolił na uzyskanie dodatkowych uprawnień dla naszych uczniów i w przyszłości pozwoli im na pracę w kwiaciarniach lub prowadzenie własnych firm zajmujących się florystyką.

05-03-2011
Projekt pt: „Nakręć się na przyszłość” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego w 15% z budżetu państwa
Projekt obejmuje następujące formy pomocy uczniom:
• Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego;
• Wsparcie doradcy zawodowego;
• Kurs florystyczny;
• Wycieczki i wizyty studyjne.